Rólunk

Kedves Hallgatók!

A Csíkfalusi csángó rádiót azzal a céllal hoztam létre, hogy az igazi moldovai csángó-magyar kultúrát tudjam ismertetni, ez által a köztünk lakó román kultúrának is adok helyet ahogy a világban lévô más kultúráknak is, természetesen az adásaimban a sajátomnak tekintem a csángó-magyar kultúrát a mely a legtöbb helyet foglal lesz el az adásaim körében a csíkfalusi rádió, magán és civil rádió és nyitva van azoknak is a melyek már nem tudnak magyarul, de eredetik magyar.

Ez azt jelenti , hogy mindenki a mely eredetinek el ismeri a csángós-ágat vagy a csángó kultúrával együtt él az meg nyilvánulhat a csikfalusi rádió lehetôségével: akár mint szervezet, akár mint személy bármilyen nyelven, a melyet kötelezô valamilyen formában le fordítani , fordíttatni akár magyar nyelvre akár román nyelvre, ha szükségesnek láttam akkor a román és a magyar megnyilvánulást at fordítom, fordítottam a magyarra esetleg román nyelvre.

A Csík falusi csángó rádió nem foglalkozik politikával ezért nem kötelezi le magát semmilyen szervezetthez vagy személyhez akár ha támogatja a rádiót, de meg adja a lehetôséget minden szervezetnek és személynek meg nyilvánulni ha be tartsa a keresztényi alapokat, a kereszténység normáit.

Ha bár nem vallásos személy vagy nem keresztény személy és akkor meg nyilvánulni akkor be kell tartsa az emberiség erkölcsi és morális normáit. Ebben azt értem, hogy gyülölködési vagy fenyegetési esetleg más nem morális meg nyilvánulásokat el utasítom.

Kedves Csángómagyar Testvér!

Akármilyen nyelv is lehet anyanyelved a történelmünk és gyökereinek hová tartozása a magyar kultúrának részének tekintelek a mely elsôsorban a romániai jelenlegi moldovai területéhez van kötôdve és gyökerei akár át haladnak a gímesi, hét falusi, dévai , bácskában lévô csángó óságéhoz a kultúrát és történelmet magyar éppen magyarországi magyar kultúra része ennek különbségeivel, az is lehet, hogy bármilyen magyar kultúra része vagy a mely a világan élô magyarsággal tartod a kapcsolatot, de csak a nyelved nem magyar.

Ezen a rádión meg nyilvánulhatsz, anyagot küldve a következô címre: office@csangoradio.ro elektronikus hang felvételben, akár CD-DVD anyagon is.

 

Tiszteletettel :

Lôrinc Celesztin
Csángó Rádió Főszerkesztôje